FINEST SOUNDS PRESENTS: SUB-PUBLISHING IN JAPAN


Why should you find a sub-publisher in Japan? Do they do more than collect income? Can sub-publishers be valuable partners in terms of growing your business, open doors and develop your artists or music makers? The panel discusses one of the key elements one should consider when building an export strategy for Japan.

 

Miksi tarvitsisit alikustantajan Japanissa? Tekevätkö alikustantajat muutakin kuin keräävät tuloja? Voiko alikustantaja olla arvokas yhteistyökumppani liiketoiminnan kasvattamisessa, ovien avaamisessa ja artistien tai musiikintekijöiden kehittämisessä? Paneelissa keskustellaan yhdestä olennaisimmista tekijöistä Japanin markkinoille mentäessä.

Päivämäärä: 5.10.2018

Aika: 15.15 - 16.00

Paikka: Visit Tampere -sali

Moderator:

Tapio Korjus (Rockadillo Records)

Panelists:

Yasuhiro Yamada (Watanabe Music Publishing)

Tommi Tuomainen (Elements Music)

Nobby Uno (Avex Entertainment Inc.)

Ann Slangar (Sugarhouse Publishing)