Big in Japan: Finest Sounds -hanke avitti suomalaisen ja virolaisen musiikin vientiä Japanin markkinoille

Keväällä päättynyt suomalais-virolainen yhteistyöhanke Finest Sounds avasi pohjoisen musiikintekijöille, muusikoille ja yrityksille ovia Japaniin musiikkimarkkinoille. Hankkeen aikana luotujen suhteiden myötä maailman toiseksi isoin markkina-alue on nyt entistä paremmin myös Suomen musiikkialan saavutettavissa.

Hankkeen alullepanijan Tapio Korjuksen mukaan Japanissa on jo pitkään oltu kiinnostuneita pohjoismaisesta elämäntavasta, designistä ja myös musiikista. Japani on erityisen kiinnostava musiikkimarkkina, koska kaikki ulkomainen musiikki on siellä yhtä marginaalissa.

– Jos artisti tai tuote on kiinnostava ja sopiva japanilaisille yleisöille, on markkinoille mahdollista päästä ilman, että on jo entuudestaan tunnettu esimerkiksi Yhdysvalloissa tai Britanniassa, Korjus perustelee.

Projekti toi Suomeen japanilaisia musiikkialan ammattilaisia ja kuljetti kotimaisia tekijöitä tutustumaan markkinoihin Aasiassa. Hankkeen ohjelmaan kuului sekä erilaisia seminaarisisältöjä että räätälöidympiä kokonaisuuksia, joissa ohjattiin erityisesti yrityksiä hiomaan vientistrategiaansa entistä toimivammaksi. Japanin markkinat olivat myös yksi viime vuoden Musiikki & Median tärkeimmistä kansainvälisistä teemoista.

Noin 30 japanilaista delegaattia otti Finest Soundsin aikana osaa joko Musiikki & Mediaan tai Tallinn Music Week -seminaareihin. Kaikkiaan 150 japanilaista musiikkialan ammattilaista tutustui suomalaiseen sekä virolaiseen musiikkiin ja tapasi täkäläisiä muusikoita ja musiikintekijöitä sekä alalla tai sen kyljessä toimivia yrityksiä.

 

Nykyisten ja tulevien ammattilaisten kohtaamisia

Finest Sounds on osa EU:n Central Baltic -ohjelmaa, johon kuuluu, että projekteissa on mukana kaksi EU-maata. Tapio Korjuksen mukaan Viro valikoitui hankkeen toiseksi osallistujamaaksi helposti, sillä Suomen ja Viron välisestä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia. Luonnollisia osanottajia olivat myös Music Finland ja Music Estonia. Maiden kansainväliset musiikkialan ammattilaistapahtumat Musiikki & Media sekä Tallinn Music Week sopivat alustoiksi japanilaisten eksperttien ja suomalaisten sekä virolaisten toimijoiden kohtaamiseen ja opiskelijoiden tuoreiden ideoiden testaamiseen.

Finest Soundsin toteuttamisessa oli mukana joukko korkeakouluopiskelijoita ja opettajia Suomesta ja Virosta. Mukana olivat Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK, Humanistinen Ammattikorkeakoulu HUMAK sekä Tallinnan yliopiston Baltic Film School. TAMK:in kansainvälisen Media and Arts -koulutuksen koulutuspäällikkö ja hankkeen projektipäällikkö Timo Kivikangas on tyytyväinen hankkeen antiin myös koulutuksellisesta näkökulmasta. Korkeakoulujen opiskelijat toteuttivat yhteisiä demotuotantoprojekteja onnistuneesti eri musiikkialan yritysten kanssa.

– Hankkeen myötä on saatu siirrettyä Japanin vientiosaamista ja tarvittavia kontakteja laajasti uusille toimijoille, ja valmiudet vientitoimiin ovat paremmat kuin koskaan. Japani-osaamisen ja kontaktien lisääntyminen näin ison joukon kesken auttaa tulevaisuudessa monen artistin ja yrityksen vientiponnisteluissa, Kivikangas ennustaa.

 

Parhaat soundit, pitkäaikaiset vaikutukset

Finest Soundsin aikana vuosina 2017 ja 2018 järjestettiin joukko musiikki- ja teknologiayrityksille sekä musiikintekijöille ja artisteille suunnattuja koulutuksia, kohtaamisia ja tapahtumia Suomessa, Virossa ja Japanissa. Suomalaisista yrityksistä mukaan pääsivät mm. Elements Music, Sugarhouse Publishing, Ranka, Vild, Stupido, Bafe’s Factory, Zen Master Oy, Saura Booking Agency, Fried Music, Nokia Technologies, Yousician, Visit Tampere, Tampere-talo ja Muumimuseo. Yksi kohtaamisten tavoitteista oli tuoda musiikintekijät yhteen muiden brändien, tuotteiden ja palveluiden kanssa esimerkiksi muodin tai designin saralta.

Vuoden 2018 toukokuussa joukko muusikoita, lauluntekijöitä ja muita musiikkiammattilaisia matkusti Japaniin tapaamaan paikallisia osaajia. Suomalaisista artisteista Maija Kauhanen, Antti Paalanen, Tuuletar, Mokoma, Olli Hirvonen New Helsinki ja Utopianisti esiintyivät jazz-, world- ja metallimusiikin showcaseilloissa, joista osa ylti loppuunmyydyiksi saakka.

Hanke vei suomalaisia ja virolaisia musiikkialan toimijoita lähemmäs paitsi Japanin markkinoita, myös toisiaan. Sekä Music Finland että Music Estonia aikovat panostaa Japanin vientiin myös jatkossa. Kaiken kaikkiaan hankkeeseen osallistui 28 suomalaista artistia (ja 10 virolaista), 35 suomalaista musiikkialan yritystä (ja 15 virolaista) sekä 18 muuta suomalaista yritystä (ja 14 virolaista).

Tapio Korjus ja Timo Kivikangas ovat optimistisia hankkeen pitkäkestoisten vaikutusten suhteen. Heidän mukaansa jo nyt on tiedossa esimerkkejä mukana olleiden yritysten myynnin lisääntymisestä. Myös Music Estonian johtaja Virgo Sillamaa näkee hankkeella kauaskantoisia seurauksia.

– Uskallamme odottaa Japanin myyntien kasvavan lähitulevaisuudessa. Kasvun takana ovat lukuisat tapaamiset ja hankkeen aikana syntyneet uudet kumppanuudet ja yhteistyöt, Sillamaa summaa.

 

Keskustelujen ja tapaamisten pohjalta toteutettiin Finest Sounds Guidebook of Japan -niminen opaskirja, jonka voit ladata täältä.

 

Blogi perustuu Virgo Sillamaan esitykseen Tallinn Music Week -tapahtumassa kevättalvella 2019.

 

Kuva: Jenna Ylikoski