Musiikki & Mediassa rakennetaan viihdebisneksen vastuullista tulevaisuutta

Musiikki & Median ohjelmassa pureudutaan torstaina 7.10. viihdebisneksen tulevaisuuteen. Neljän eri aihepiirin ratkaisukeskeisissä paneeleissa ja pyöreän pöydän keskusteluissa puhutaan suoraan vallitsevan tilanteen haasteista esimerkiksi freelancereiden väliinputoamiseen, viihdebisneksen vastuullisuuteen ja ekologisuuteen sekä musiikkialan turvallisuuteen liittyen. Samalla luodaan käytännönläheisiä askelmerkkejä, joilla jokainen yhteisö ja yksilö voi luoda viihdebisneksen parempaa tulevaisuutta tässä ja nyt.

Lokakuussa Tampereella perehdytään esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 

Kuka huolehtii artistista? Kuka auttaa freelanceria?

Mennyt vuosi on ollut tuskallinen osoitus taiteilijoiden turvaverkkojen hauraudesta ja freelance-toimijoiden todellisesta väliinputoamisesta – niin valtionhallinnossa, lainsäädännössä kuin musiikkialan rakenteissakin.

Miten musiikkiteollisuuden toimijoiden roolit muuttuvat tulevaisuudessa?

Avainkysymysten joukkoon on noussut esimerkiksi selkeä huomio siitä, kuka huolehtii muusikon sosiaaliturvasta, vai huolehtiiko kukaan?  Musiikkiteollisuuden toimijoiden roolit ovat murroksessa: millaiset ovat tulevaisuuden työntekijän ja työnantajan roolit? Tässä paneelikeskustelussa pureudumme tarkastelemaan kentän työnjakoa, tuttuja sekä muuttuvia toimintamalleja ja juridisia vastuita. Kuka huolehtii artistista -keskustelussa ovat mukana muun muassa Kari Pössi (Piikkikasvi Oy), Nina Castrén (Live Nation Finland) sekä Muusikkojen liiton ja työ- ja elinkeinomiministeriön asiantuntijat.

Miten ja kuka voi vaikuttaa freelance-muusikoiden työoloihin?

Kuka auttaa freelanceria -paneelissa haetaan avointa ja ratkaisukeskeistä keskustelua freelance-muusikoiden psykososiaalisista työolotekijöistä, työn kipupisteistä ja mahdollisuuksista vaikuttaa niihin. Tavoitteena on määritellä, millaiset tekijät muusikon työympäristössä edistävät ja mitkä kuormittavat jaksamista sekä kuinka freelance-muusikon henkiseen jaksamiseen voisi kiinnittää enemmän huomioita.

Avainasia on määritellä, kenellä on vastuu sekä miten ja kuka rakenteissa voi vaikuttaa tilanteeseen ennaltaehkäisevästi. Keskustelussa ovat mukana työterveyspsykologi Marjukka Laurola, freelance-muusikot kitaristi Mikko Kosonen ja sopraano Mari Palo sekä työnantajan edustajana Rowan Rafferty (NEM Agency Oy / Saarihelvetti). Keskustelun moderoi Muusikkojen liiton freeasiamies Jaakko Kämäräinen.

 

Kuinka luodaan vastuullinen viihdebisnes?

Kuinka rakennetaan sosiaalisesti yhdenvertainen musiikkiala, jossa jokaisella on turvallista olla ja jossa arvot ja hyvä käytös on jalkautettu todelliseen toimintaan – ei vaan yritysten verkkosivuille? Kuinka lunastetaan lupaus ekologisesti kestävästä musiikkialasta ja millaisella käytännön toiminnalla ala selättää ekologisen jälleenrakennuksen kiireen?

Mikä on sallittua?

Yli 130 musiikkialan organisaatiota on allekirjoittanut Yhdenvertainen musiikkiala -teesit yhdenvertaisuuden ja diversiteetin edistämiseksi musiikkialalla. Yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden jalkauttaminen on kuitenkin vielä kovasti kesken. Viihdebisneksessä tapahtuu edelleen räikeitäkin ylilyöntejä, joita katsotaan edelleen läpi sormien hiljaisesti hyväksyen. Miten järjestöjen hankkeet ja organisaatioiden seinätaulut jalkautetaan aidosti yhdenvertaiseksi ja turvalliseksi musiikkialaksi? Miten eri sukupolvet saadaan keskustelemaan asiasta rohkeasti ja avoimesti luottamuksen ilmapiirissä? Pureudumme myös paneelikeskustelun ja Turvallinen musiikkiala -ohjeistuksen pohjalta luomaan musiikkialalle sallitun käytöksen pelisäännöt, joiden jalkauttamiseen on sitoutettava koko ala.

Paneelikeskustelussa ovat mukana muun muassa Åbo Akademin kulttuurin ja musiikin tutkijatohtori Anna-Elena Pääkkölä, Mikko Koivusipilä (Nelonen Media), Eeka Mäkynen (Finnish Metal Events), Mirkka Rautala (Live Nation Finland), näyttelijä ja artisti Fanni Noroila sekä toimittaja, aktivisti ja dj Renaz Ebrahimi.

Miten varmistetaan ekologisesti kestävä viihdebisnes?

Ekologinen kestävyys on pitkään puhuttanut niin musiikin ammattilaiskentällä kuin yhteiskunnassa laajemminkin. Kesä 2021 on tehnyt ekologisen jälleenrakennuksen kiireestä entistäkin tukalamman. Miten musiikkialan toimijat voivat omilla valinnoillaan vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta ja osaltaan hillitä ilmastonmuutosta? Pyöreän pöydän keskustelua johdattelee Vastuullinen musiikkiala -hankkeen projektipäällikkö, yrittäjä Helmi Saksala.

 

Mistä musiikkialan tulevaisuuteen liittyvästä teemasta Musiikki & Mediassa olisi mielestäsi aiheellista keskustella? Ota rohkeasti yhteyttä: petra.kytola@musiikkimedia.fi.

 

Varmista paikkasi ja osta lippusi!

 

Viihdebisneksen tulevaisuudessa ovat yhteistyökumppaneina SOA. Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry, Muusikkojen liiton ja Musiikintekijät ry:n Vastuullinen musiikkiala -hanke sekä osana hallituksen TYÖ2030 -ohjelmaa oleva Muusikkojen liiton SKAALA -hanke, jonka tarkoituksena on selvittää keinoja elävän musiikin toimialan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vallitsevissa olosuhteissa.