Musiikkialan toimintaohje seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi


Muusikkojen liitto selvitti keväällä 2018 jäsenistönsä kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä musiikkialalla. Tarkoituksena oli kartoittaa seksuaalisen häirinnän yleisyyttä ja tyypillisiä tilanteita sekä saada tietoa siitä, millä tavoin siihen alan työyhteisöissä yleensä suhtaudutaan. Vastausten perusteella seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutuneet pelkäävät usein leimautumista hankalaksi, eivätkä siksi usein kerro asiasta muille kuin ystävälleen tai kollegalleen. Häirintään puuttumista kaivataan. Nyt tekeillä on alan yhteinen toimintaohje, jonka on tarkoitus luoda alalle ilmapiiri, jossa häirintään on lupa puuttua. Toimintaohjeella halutaan selkiyttää sitä , mitä seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan ja sitä, miten siihen on mahdollista eri tilanteissa puuttua. Muusikkojen liitto laatii toimintaohjeen ja suunnittelee muita tarvittavia toimenpiteitä yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa. Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta!

Päivämäärä: 4.10.2018

Aika: 12.00 - 13.00

Paikka: LIM-sali

Moderaattori:

Sanni Kahilainen (Muusikkojen liitto)

 

Puhujat:

Jaana Ijäs (Kaiku Entertainment)

Lauri Soini (KAIKU / Flow Festival)

Ulpu (Laulaja & lauluntekijä)

Pekka Lehti (Freelancemuusikot ry, Muusikkojen liitto)