TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Musiikki & Media Oy (Y-tunnus 0792896-0)

Urho Kekkosen katu 4-6 B, 00100 Helsinki

Tel. +358 (0)401562605

info@musiikkimedia.fi

 

YHTEYSHENKILÖ

Petra Kytölä

info@musiikkimedia.fi

Urho Kekkosen katu 4-6 B, 00100 Helsinki

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä pyytää sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

 

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään 36 kk tapahtuman päättymisen jälkeen.

 

Yksilöivät tiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan ovat oletuksena. Näitä tietoja käytämme personoituun palveluun ja viestintään, markkinointitarkoituksiin, yhteystietojen vaihtamiseen:

 

Henkilön etu- ja sukunimi = Henkilön/tapahtuman osallistujan tunnistamiseen

Yrityksen organisaation nimi = Osallistujan edustaman tahon tunnistamiseen

Sähköposti = Henkilön tunnistamiseen sekä viestinnän personointiin

Puhelinnumero = Henkilön tunnistamiseen sekä viestinnän personointiin

Muut rekisteröidyn antamat tiedot

 

Näiden lisäksi keräämme seuraavia tietoja:

Verkkosivusto = Yrityksen/organisaation verkkosivusto, joka voidaan lisätä henkilön tietoihin tapahtuman sivuilla

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmä ProTiketti.
Vapaaehtoisten ilmoittautuminen, Google Forms.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Rekisterinpitäjä vastaa, että alihankkijoiden järjestelmät ja itse toimijat ovat GDPR yhteensopivia. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen. Kun siirrämme henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme kaikkien tietojen suojaamisesta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja kaikkeen käsittelyyn liittyvistä asioista tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja Euroopan Komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄ, JOILLE HENKILÖTIETOA SIIRRETÄÄN

Tiketti Oy (0116189-3)

Urho Kekkosen katu 4-6

00100 Helsinki

tiketti@tiketti.fi

 

Koronatodistus

Musiikki & Media on sitoutunut noudattamaan viranomaisten ohjeistusta koronatodistuksesta. Rekisteröitymällä tapahtumaan asiakas sitoutuu esittämään voimassa olevan koronatodistuksen (ilmaisee täyden rokotekattavuuden, negatiivisen testituloksen tai aiemmin sairastetun taudin), mikäli viranomainen tai muu taho sitä kyseiseen tapahtumaan osallistumiseksi edellyttää. Myös Musiikki & Media voi edellyttää koronatodistuksen esittämistä tapahtumaan pääsemiseksi. 

 

EVÄSTEET

Käytämme Google Analyticsia seuraamaan verkkosivustollamme tehtyjä sosiaalisia osuuksia. Google kerää ja tallentaa automaattisesti tiettyjä tietoja palvelinlokeihinsa, joihin sisältyy esimerkiksi tiedot mahdollisista kaatumisista, järjestelmän toiminnasta, laitteiston asetuksista, selaimen tyypistä, selaimen kielestä, pyyntösi ja viite-URL:in päivämäärästä ja kellonajasta sekä evästeistä, jotka saattavat yksilöidä selaimesi tai Google-tilisi tietosuojakäytännön mukaisesti: https://policies.google.com/privacy

 

Käytämme Facebook-widgetia, jonka avulla voit halutessasi jakaa / suositella verkkosivuamme. Tämä widget voi kerätä IP-osoitteesi ja web-selaimesi User Agentin, tallentaa ja hakea selaimesi evästeitä, upottaa lisäseurantaparametrit sekä seurata sinun ja widgetin vuorovaikutusta, sisältäen korreloinnin Facebook-tilin kanssa (esimerkiksi verkkosivumme jakaminen / suositteleminen), jos olet kirjautunut sisään Facebookiin. Saat lisätietoja siitä, miten näitä tietoja voidaan käyttää, katsomalla Facebookin tietosuojalausekkeen: https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

Käytämme Twitter Tweet -widgetia verkkosivuillamme. Tämän seurauksena sivustomme lähettää pyyntöjä Twitterin palvelimille, jotta voit twiitata verkkosivumme käyttäen Twitter-tiliäsi. Nämä pyynnöt tekevät IP-osoitteesi näkyväksi Twitterille, joka voi käyttää sitä tietosuojalausekkeensa mukaisesti: https://twitter.com/en/privacy#update

 

Käytämme Linkedin Share -widgetia verkkosivuillamme, jotta voit jakaa verkkosivumme Linkedinissä. Nämä pyynnöt voivat seurata IP-osoitettasi tietosuojakäytäntönsä mukaisesti: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä salasanatunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen. Tietoturvan taso auditoidaan toistuvin väliajoin joko ulkoisen tai sisäisen auditoinnin avulla.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

– pyytää Rekisterinpitäjältä kaikki häntä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

– tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyillä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

– niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

– tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

 

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

PL 800

00521 Helsinki

tietosuoja@om.fi

029 566 6700