Anna-Elena Pääkkölä (Åbo Akademi)

FT Anna-Elena Pääkkölä on Suomen Akatemian tutkijatohtori Åbo Akademin yliopistossa musiikkitieteen oppiaineessa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat populaarimusiikin tutkiminen sukupuolen, seksuaalisuuden ja intersektionaalisen identiteetin kysymyksissä. Hän on tutkinut populaarimusiikin kentällä tapahtunutta sukupuolista häirintää.