Salla Vallius (LiveFIN ry)

Salla Vallius on Suomen elävän musiikin tapahtumatoimijoiden valtakunnallisen verkoston ja edunvalvontajärjestön LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja. Musiikkialan moninaisuuden vaaliminen, yhdenvertaisuus, kansainvälisten suhteiden kehittäminen, tiedonkeruu ja vapaan kentän toimintaedellytysten parantaminen sekä alan arvostuksen nostaminen luovat toiminnanjohtajan työssä keskeisen toimintaympäristön.

LiveFIN ry:n toiminnanjohtaja on ehtinyt tehdä urallaan paljon. Aiemmin Nosturin tuotantopäällikkönä toimineella ja festivaalikentällä useissa eri tehtävissä kouliintuneella tekijällä on useita eri näkökulmia livekenttään. ”Livenä koetussa musiikissa on jokin sellainen ulottuvuus, mitä ei voi muutoin saavuttaa. Siksi livemusiikkikulttuuria tulee vaalia ja alan toimintoja kehittää.” -Salla”